Event Speakers

Here’s a selection of the brightest names in branding that OnBrand will be hosting and boasting on October 10, 2019.

Příchod hostů

08:30 - 09:00 Offline

Registrace a kontrola bezinfekčnosti

Zahájení a zdravice pořadatelů

09:00 Hybrid

Úvodní slovo hlavního partnera akce O2 | Úvodní slovo zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy

Event Schedule

Here’s a selection of the brightest names in branding that OnBrand will be hosting and boasting on October 10, 2019.

Příchod hostů

08:30 - 09:00 Offline

Registrace a kontrola bezinfekčnosti

Zahájení a zdravice pořadatelů

09:00 Hybrid

Úvodní slovo hlavního partnera akce O2 | Úvodní slovo zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy

Představení soutěžních témat

09:40 Hybrid

//